a b c d efg h i k l m o  Πραγματικά πανέμορφη εικόνα των ανθισμένων αυτή την εποχή λαλέδων (ανεμώνες) στην περιοχή πίσω από τον Στρογγυλοπάμπουλο.

Advertisements