Το Νέον Έτος ω αδελφοί μου, άρχεται σήμερον ευτυχώς!
Ψάλλουν άγγελοι και η φωνή μου τοις ορθοδόξοις χαρμονικώς.
Λοιπόν, χαρείτε και ευφρανθείτε και ζείτε χρόνους, χρόνους πολλούς.
Λοιπόν, χαρείτε και ευτυχείτε και ζείτε χρόνους, χρόνους μακρούς.

Χρόνια Πολλά γεμάτα χαρά, υγεία και ευτυχία!!!

 

Advertisements