Πρόκειται για την καμάρα που βρίσκεται στην δυτική πλευρά της Εκκλησίας.

Advertisements