Άποψη της δυτικής πλευράς του Μιτσερού (του παλιού χωριού) όπως φαίνεται απο τους πρόποδες του Κρεάτη.

Advertisements