Ιστορικά παλιά πόστερ περίπου εκατονταετίας που κοσμούν οικία στο χωριό. Παρουσιάζουν παραστάσεις από σκηνές των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, και από τις απελευθερώσεις των πόλεων Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης.

Advertisements