Με την ελπίδα να υπάρχουν και στο μέλλον…. Έχουμε χρέος αντιδράσουμε στην πώλησή τους. Μαζί με μ’αυτά πωλείται η ιστορία του Μιτσερού.

Advertisements