Οι φωτογραφίες λήφθηκαν στο σπίτι της κ. Αννούς Χ»Συμεού, γνωστής στο χωριό για την αποσταξη ζιβανίας, κατα την διάδικασία του λιωσίματος των σταφυλιών.

Advertisements