Η φωτογραφία λήφθηκε από την περιοχή Κληματούδι…. (παρεμπιπτόντως η ροδιά είναι φορτωμένη ρόδια και ανήκει στον Ι….)

Advertisements