Τῶν οὐρανίων στρατιῶν Ἀρχιστράτηγε, δυσωποῦμέν σε ἀεὶ ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵνα ταῖς σαῖς δεήσεσι τειχίσῃς ἡμᾶς, σκέπη τῶν πτερύγων, τῆς ἀΰλου σου δόξης, φρουρῶν ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτενῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ὡς ταξιάρχης τῶν ἄνω Δυνάμεων.

Εορτή του Πολιούχου και προστάτου της κοινότητάς μας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, σήμερα 6 Σεπτεμβρίου. Οι ανάρτηση της ημέρας περιλαμβάνει φωτογραφίες από τον χθεσινό εσπερινό της εορτής και την χθεσινή και σημερινή λιτανεία.

Χρόνια Πολλά γεμάτα υγεία, ευτυχία, ευλογία στους απανταχού Μιτσερκώτες!

Advertisements